Samenstelling microbioom geitenmelk is veranderlijk

geit_unsplash

Beeld: Jacinto Diego on Unsplash.

Zijn melkzuur producerende bacteriën meer aanwezig in de rauwe melk van geiten die op kleine schaal worden gehouden? Voor een onderzoeksproject op initiatief van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Doetie’s Geiten analyseerde de WUR melkmonsters van tien bedrijven.

Startende bedrijven in de korte voedselketen willen vaak oude ambachten behouden, zorgvuldig omgaan met de omgeving en natuurlijk een uniek product maken. De vragen die deze ondernemers hebben worden regelmatig uitgezet bij de Wetenschapswinkel van de WUR.

In dit onderzoek is gekeken naar de diversiteit aan bacteriën in rauwe melk per bedrijf en hoe groot deze variatie is tussen bedrijven. Specifiek is ook gekeken naar de aanwezigheid van melkzuur producerende bacteriën in de rauwe melk. Snelle groei van deze gewenste bacteriën onderdrukt de groei van ongewenste bederf- en ziekteverwekkende bacteriën.

Snelle veranderingen

De resultaten van de melkmicrobioom-monsters laten duidelijk zien dat monsters van één moment in hetzelfde bedrijf goed op elkaar lijken. De verschillen met de daaropvolgende monsters wijzen echter uit dat het microbioom ontzettend snel kan wijzigen in alle bedrijven.

Er is dus voorlopig niets te zeggen over de invloed van het bedrijfssysteem op het melkmicrobioom. Wel is een grote variatie te zien binnen de kleinschalige bedrijven. Er zijn monsters met veel melkzuur producerende bacteriën in de melk, maar ook met een heel laag percentage melkzuur producerende bacteriën gevonden.

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) organiseert onderzoeksprojecten voor vragen die leven bij non-profit organisaties: van sociale kwesties tot voedsel-, natuur- en milieuvraagstukken. Haar doel is om groepen in de samenleving te versterken door ze te betrekken in wetenschappelijk onderzoek en samen te werken aan directe, positieve verandering.

Dossiers
Lees ook
KIDV publiceert factsheet over drankenkartons

KIDV publiceert factsheet over drankenkartons

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een factsheet over drankenkartons gepubliceerd, met informatie over de inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen en welke duurzaamheidsaspecten daarbij een rol spelen. In deze factsheet wordt uitgelegd waarom drankenkartons volgende de KIDV de kwalificatie ‘redelijke recyclebaar’ hebben en wat...

Bloed, zweet maar samen

Bloed, zweet maar samen

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor bedrijven. Grote multinationals gebruiken het in hun publieke profilering maar de echte innovatie komt vaak van frisse, jonge bedrijven.

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan voor ondersteuning van het mkb. De inhoud van dit pakket werd 3 november naar buiten gebracht. Tot en met 2027 trekt het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb.