‘On hold’ zetten is geen ontslagname

Ontslag_pixabay

Foto: Pixabay

Mag je een leer-/arbeidsovereenkomst direct beëin­digen als je werknemer haar opleiding ‘on hold’ wil zetten?  Soms trekt de werkgever aan het kortste eind.

Uit de uitspraak van 15 september 2022 van de rechtbank Rotterdam blijkt dat daar onlangs een kwestie speelde waarbij het ging om de vraag op welke datum de leer-/arbeidsovereenkomst tussen partijen is geëindigd.

Wat speelde er? Werkneemster was tijdens de looptijd van een tijdelijke leer-/arbeidsovereenkomst ziek geworden. Tijdens een re-integratiegesprek op 29 maart 2022 vertelde de werkneemster dat zij haar opleiding ‘on hold’ had gezet. Dit gaf de werkgever in kwestie een reden om vanaf dat moment geen salaris meer uit te betalen en om de lopende overeenkomst per direct te beëindigen. Op 10 mei 2022 ontving de werkneemster een bevestigingsbrief. Zij was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Omdat de duur van de leer-/arbeidsovereenkomst van tevoren is afgesproken, is het uitgangspunt dat de overeenkomst pas eindigt na het verstrijken van die duur. In dit geval zou dat betekenen dat de leer-/arbeidsovereenkomst per 1 juni 2022 zou zijn geëindigd. Werkgever stelde zich echter op het standpunt dat de leer-/arbeidsovereenkomst al op 29 maart 2022 was geëindigd als gevolg van een mondelinge opzegging door werkneemster op die datum zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

Werkgever concludeerde hieruit dat werkneemster niet verder zou gaan met haar opleiding én de leer-/arbeidsovereenkomst per direct wilde opzeggen. Volgens werkneemster was het echter niet haar bedoeling om haar opleiding en/of de leer-/arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Geen opzegging

De kantonrechter leidt uit de mededeling van werkneemster dat zij haar opleiding ‘on hold’ had gezet niet af dat zij daarmee haar leer-/arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd. Nu werkgever volgens eigen zeggen die mede­deling wel als ontslagname opvatte, had deze moeten nagaan of er sprake was van een duidelijke en ondubbel­zinnige wilsverklaring van de werkneemster gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit heeft de werkgever niet gedaan. Daarom mocht de werkgever er niet op vertrouwen dat werkneemster haar leer-/arbeidsovereenkomst op 29 maart 2022 per direct opzegde. In rechte wordt er dan ook niet van uitgegaan dat de leer-/arbeidsovereenkomst op deze datum is geëindigd.

Alsnog doorbetalen

Omdat er geen sprake was van een rechtsgeldige beëindiging van de leer-/arbeidsovereenkomst vóór 1 juni 2022, concludeert de kantonrechter dat de leer-/arbeidsover­eenkomst tussen partijen pas na het verstrijken van de bepaalde tijd van de overeenkomst met ingang van 1 juni 2022 is geëindigd. Dit brengt mee dat werkgever het loon van de werkneemster over de periode vanaf 29 maart 2022 tot 1 juni 2022 alsnog aan haar moest betalen, inclusief de wettelijke verhoging (in dit geval gematigd tot 10%) en de gevorderde wettelijke rente.

De werkgever trekt dus aan het kortste eind in dit geval en had eerst meer onderzoek moeten doen alvorens een bevestigingsbrief te sturen. ●

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Dossiers
Lees ook
Voorjaarskriebels

Voorjaarskriebels

Er zijn mensen die in het voorjaar de kriebels krijgen om het huis eens flink schoon te maken. In zekere zin wordt er met de Voorjaarsnota van 2022 ook flink de bezem door de fiscale wetgeving gehaald. Wat gaat er veranderen?

Nieuwe wet excessief lenen

Nieuwe wet excessief lenen

Op 24 maart 2022 stuurde staatssecretaris Van Rij een wetsvoorstel, waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap(pen) wordt aangepakt, naar de Tweede Kamer.

Succesvolle editie ProWein 2022

Succesvolle editie ProWein 2022

Na de verplichte pauze vanwege corona is vakbeurs ProWein terug van weggeweest. De editie van 2022 was volgens de organisatie een succes. Er heerste een positieve stemming in de dertien beurshallen. Bezoekers en exposanten waren blij dat ze elkaar weer konden ontmoeten.