Lange 'vakantie'

Koffer_Unsplash (uitsnede)

Foto: Unsplash

Schiphol kampte deze zomer niet alleen met personeelstekort. Soms ging het op de werkvloer ook goed mis, blijkt uit een casus.

Begin januari 2022 waren bij KLM vermoedens gerezen dat een werkneemster frauduleuze handelingen had verricht met betrekking tot het upgraden en omboeken van vijf passagiers (het gezin van de zus van de werkneemster in kwestie). KLM Security Services stelde een onderzoek in. Hieruit bleek dat de werkneemster de vliegtickets van haar zus en haar gezin kosteloos had omgeboekt en dat zij tot twee keer toe had geprobeerd hen (kosteloos) te upgraden. De eerste poging ging zelfs ten koste van anderen die wél businessclass hadden geboekt.

Ernstig verwijtbaar

Voor KLM was dit reden om de stap naar de rechter te zetten en om ontbinding te vragen. De kantonrechter oordeelde dat voldoende is komen vast te staan dat de werkneemster de handelingen, die haar door KLM worden verweten, heeft verricht. Dit handelen is, naar het oordeel van de kantonrechter, ernstig verwijtbaar. Uit de verklaringen die werkneemster tijdens het onderzoek aflegde, blijkt dat zij wist dat het (kosteloos) upgraden zonder toestemming van de leidinggevende niet is toegestaan. Opvallend was dat de werkneemster tijdens de zitting erkende dat deze handelingen niet door de beugel kunnen.

Ontbinding

De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek van KLM toe vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster. De kantonrechter ontbond daarbij de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2022 zonder rekening te houden met de opzegtermijn van een maand.

Uitzonderlijk

Omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster is aan haar geen transitievergoeding toegekend. Evenmin kreeg de werkneemster, zoals door haar gevraagd, een billijke vergoeding toegekend. Dit gebeurt alleen als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat zal zich alleen voordoen in uitzonderlijke gevallen en als een werkgever de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst in ernstige mate schendt. Van ernstig verwijtbaar handelen van KLM is niet gebleken.

Het kwalijke handelen van de werkneemster leidde dus tot een lange ‘vakantie’...

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein

Smit & Smit Advocaten
Mr. C.M. (Kees) Smit
T +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
T +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl
smitensmitadvocaten.nl

 

Dossiers
Lees ook
‘On hold’ zetten is geen ontslagname

‘On hold’ zetten is geen ontslagname

Mag je een leer-/arbeidsovereenkomst direct beëin­digen als je werknemer haar opleiding ‘on hold’ wil zetten? Soms trekt de werkgever aan het kortste eind.

Ministerie SZW geeft vier tips om je loopbaan een boost te geven

Ministerie SZW geeft vier tips om je loopbaan een boost te geven

Op dinsdag 1 november komt het STAP-budget voor de laatste keer in 2022 beschikbaar. Werkende Nederlanders kunnen deze subsidie gebruiken om zich verder te ontwikkelen en de positie op de arbeidsmarkt te versterken. In de aanloop geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vier tips om je loopbaan een boost te geven. 1. Maak prioriteit...

Het huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht

Een wijziging in het huwelijksvermogensrecht levert bij ondernemers én juridische professionals nog veel onduidelijkheid op.